Skriftlig kommunikation på hjemmesiden

I Toftekær har vi haft fokus på, hvordan vi kan sikre at informationer på hjemmesiden kan fås og forstås uanset forældrenes sproglige kompetencer.

Vi har særligt haft fokus på:

  • at gøre hjemmesiden mindre skrift tung
  • at billeder og video kan forstås af alle også  der hvor fælles sprog mangler
  • at sikre at alle får kendskab til og får lært at bruge muligheden for skriftlig kommunikation via it- og diverse intranet.
  • Benyt google-knappen / google-translate.

Samtale understøttende materiale

I børnehuset Toftekær møder vi forældre som kan haver sproglige udfordringer og har haft en anden kulturel opvækst end vi selv har. Forældre som ikke kender til børnehavens kultur og rutiner, derfor har vi udviklet visuelt understøttende materiale til brug i samtaler , som belyser daglige rutiner på en anden måde end bare ord.

 

interaktive skærme og fællesskaber

i Toftekær bruger vi  vores interaktive skærme i samling med flere børn til at forberede børnene på en kommende aktivitet ved hjælp billede , afklare spørgsmål, understøtte børnenes egne fortællinger eller visualisering af sange ” en kort en lang”, hvor eksempelvis børnene ville selv enkeltvis synge for de andre i gruppen.

 

Brug af Qr koder og Qr kodescanning

I Toftekær har vi fokus på at koble bevægelse og børn som aktive med skabere med brugen af it, derfor har vi eksperimenteret med brug af Qr koder.

I Albertslund kommune holder vi børnefestuge en gang om året, hvor alle børnehaver, vuggestuer og Sfoer deltager. Vi bor i teltlejre og har fælles tema- i år har haft temaet eventyr og qr-koderne blev brugt til dele børnenes egne eventyr.

 

It til understøttelse af leg

I børnehuset Toftekær har de voksne en særlig og aktiv rolle ift. til børnes leg. De voksne er aktive deltagere i leg og hjælper børnene med,  at udbygge legen gennem  tilføre redskaber og udbygge legen ved hjælp af it. Med it kan vi let og hurtigt følge børnenes interesser og fokus- hos os kaldet børnenes spor.

Eksempel på blev en leg som blev  udvidet ved hjælp af it medier.

Børnene kører biler ind i en tunnel, den voksne byder ind i legen med, at det kunne være en guldmine og viser børnene på iPad en film fra en guldmine- børnene legede guldmine i en hel uge efter og der blev fundet guld og diamanter til legen.