informationsfilm og brochyrer oversat til flere sprog

Daginstitution/skole skal søge at sikre forældrene forhåndsviden om institution/skole for at sikre indsigt og forståelse. Informationsmaterialet kan danne baggrund at kvalificere dialog og samarbejde

  • Eksempler på informationsmateriale kunne være
  • Velkomstfoldere på forældrenes sprog
  • Præsentationsfilm/video

se mere under filmer «velkommen til Toftekærs vuggestue»