Overgangen fra børnehave til skole

Børnene i børnehaven bliver introduceret til skole og Sfo dels gennem besøg, men også ved hjælp , af video.

Praksisfortælling fra hold 1 – de kommende skolebørns præsentation af skolevideo.

De kommende skole kaldes ind fra legepladsen. De er 17 børn som skal i skole 1 maj. De får besked om at gå op til vores it-rum hvor de skal se en skolevideo. Børnene kommer op og sætter sig på den store madras, da alle børn er kommet op. Fortæller jeg dem, at de skal se en video om, hvordan det er at gå skole og og de skal være stille ellers kan de ikke høre, hvad der bliver sagt i videoen. Børnene er spændte, men lytter efter.

Jeg tænder for videoen, op på væggen kommer deres tidligere kammerater og byder dem velkommen til deres klasse. Jeg kan se, at børnene skifter krops Holding og bliver mindre anspændte ved gensynet af deres kammerater. Nogle børn siger, se det er…. Og …. Børnene fra skolen fortæller om at flaget bliver hejst når de nye børn kommer og at de vil blive budt velkommen af skoleinspektøren. Så viser den klasseværelset og deres nye lærer og børnene fortæller hvad de laver hverdag. Der vises også lege de laver i skolen, der er der mest fokus på deres gamle kammerater, se der er…, så vises en gymnastiktime og en af børnene spørger, går de også i Toftekær hallen? Jeg fortæller, at det gør de ikke, men at de har en hal magen til i skolen. Da vi har set videoen en gang vil børnene gerne se den engang til og imens taler vi om de forskellige ting vi ser og børnene stiller flere spørgsmål. Hvad er ståtrold? en leg de leger i skolen. Vi taler om, at man også kan lege i skolen og jeg spørger dem om de ved hvad en kalender er? Hver dag har skolen en aktivitet i klassen med kalenderen de sætter dato på og taler om vejret. Det ved børnene ikke. De kender ugedagene dem øver vi med dem. På videoen er det en bestemt klasse som præsenterer deres klasse og nogle af vores børn vil vide om, der også er videoer fra den anden klasse eller fra en af de andre skoler. Jeg fortæller dem, at det er der ikke, men at man laver mange af de samme ting i de andre klasser. Til sidst vil børnene hen og stå inde i billedet på væggen, som de vil koble sig selv til billedet.

Så slutter vi seancen og børnene går ud af rummet- et barn siger til den voksne med glæde i stemmen ”nu har vi set hvordan det er, at gå i skole!”.